Välkommen


Vi är medlemmar i Gröna Arbetsgivare, Skogs och Lantarbetsgivareförbundet

Vi är en del av det gröna näringslivet


Vår specialitet är markanläggningar och underhåll av desamma

  allt från park underhåll, kyrkogårds skötsel, lekplatser bostadsrättsföreningarnas mark skötsel, plattsättning, murar och vintertid snöröjning åt bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare


Vi har en bra maskinpark med allt från plogar till lastbilar med kran


När det gäller Covid -19 försöker vi bl a begränsa våra fysiska kontaktytor och se till att våra medarbetare är - och får förutsättningar att hålla sig - friska