Anläggningsarbete

Våra anläggnings arbeten


Seema 

PROJEKT LEDARE

Vi har många olika typer av projekt på gång åt framförallt bostadsrätts-föreningar men också andra fastighetsägare. Inget arbete är för stort eller för litet. Alla är välkomna. Främst handlar det om en gemensam planering och att man tar vara på de förutsättningar som gives och att man ger sig tid. Vi hoppas kunna stå till tjänst med ert projekt.
Våra markanläggningstjänster är av vitt skilda slag. Vi utför exempelvis 

följande tjänster


  • Bygger murar, staket och stängsel
  • Platt & Stensättning, asfaltering
  • Lekplatser
  • Dränering, dagvatten
  • Parkeringsplatser
  • Trädgårsanläggningar