Anläggningsarbete

Anläggningsarbete


Våra markanläggningstjänster är av vitt skilda slag. Vi utför exempelvis

följande tjänster


  • Bygger murar, altan, staket och stängsel
  • Platt & Stensättning, asfaltering
  • Lekplatser
  • Dränering, dagvatten
  • Parkeringsplatser
  • Trädgårsanläggningar

BYGGA PARKERINGSPLATSER


Vi har många års erfarenhet för bygg av parkeringsplatser.

Vi bygger nya, renoverar befintliga parkeringsplatser och lägger gräs armering stenar. 

LEKPLATSER

Vi bygger nytt och reparerar lekplatser.