Höst städning

Höststädning - Några punkter

  • Upptagning av löv  och kvistar o dyl .
  • Rensning och gödning av rabatter
  • Plantering av lökar och höstväxter i planteringskärl och rabatter
  • Beskärning av häckar, buskar och träd med en höjd av maximalt 4 meter från markyta.
  • .Allmän tillsyn av området
  • Tömning av papperskorgar  Upplockning av skräp
  • Tillsyn lekplatser
  • Tillsyn, inoljning av utemöbler och bänkar
  • Trädvård 
  • Påfyllning sand för halkbekämpning

igenom punkterna ovan kontakta oss gärna för en offert


Tips


För nya växter som inte hunnit växa till sig är höstgödsling att rekommendera.


Täck över känsliga växter med säckväv inför vinternPopulärt

Räfsa

Höst städning i trädgården innefattar så mycket. Allt från grillning till att smycka trädgården lite för senhösten och även för den kommande vintern. Mest handlar det ändå om att räfsa löv och plocka skräp, och bära in trädgårdsmöblerna. JAS månaderna (juli,augusti och september) har gått och det är inte längre tid för beskärning av buskar, undantaget kanske vinrankan.

Plantera. Det går utmärkt att plantera bladbärande växter på hösten. De får då en schans att utveckla rotsystemet för att sedan till våren sätta fart med bladverken igen. De vintergröna växterna är bättre att plantera på vårkanten.

NyheterVi har flyttat vårt mottagningskontor till Fågelviksvägen 9 i Botvid Business Center. Det är inte alltid vi är på plats så det är bra att boka tid. 

Höstbild

Höststädning