Miljö policy mm

Vi har nyligen påbörjat en miljöinventering och skall bit för bit gå vår verksamhet och dess inverkan på miljön med utgångspunkt i vår policy som ni ser nedan. Våren 2020 kommer vi förhoppningsvis att kunna redovisa vad vi konkret har satt uppför mål och hur och vad vi skall göra för att minska de "föroreningar" som vår versamhet bidrar till.