Snöröjning


Följande punkter kan ni utgå från som förfrågningsunderlag vid offert eller intresse förfrågan


1.Snöröjning utförs vid ca 4-6 cm nysnö. Skiss över område karta

2.Snön plogas till anvisad plats inom anläggningen.

3.Besiktning av områdena inför vintersäsong ska utföras före den 1 november.

4.Snöröjning utförs under dagtid.

5.Sandning sker med torr halkstopp (flis), eller annat efter överenskommelse, vid halka eller avrop.

 Ingår i månadspriset.

6.Manuell skottning/sandning utanför portar och trappor.

7.Bortforsling av snö/sand vid behov extra.

8.Sandsopning, sandupptagning och bortforsling utförs under april månad eller vid önskemål.

9.Avtalsperiod: Enl överenskommelse.

10. Fastprisavtal förskottsvis för kalendermånad.

11. Övriga tillägg och överenskommelser.